684 19 63 14 | ven@vdx.cat Fes-te Soci

“LA LITERATURA TROBADORESCA”

“LA LITERATURA TROBADORESCA”

Conferència

Casal de Cultura de Valldoreix

04/10/2019

19:30

Descripció

 

Per Anna Miquel, professora de llengua i literatura catalanes

La xerrada ens endinsarà en el món dels trobadors i ens mostrarà la importància que van tenir en el sorgiment, conservació i transmissió de la literatura i la poesia occitana i catalana. Els trobadors eren persones amb un gran domini de la retòrica i de la música. Els seus poemes no eren per ser llegits, sinó escoltats. Es movien per ambients cortesans, aristocràtics i cultes. Es coneix l’existència d’uns 350 trobadors de procedència social molt diversa, des de reis o grans senyors, per a qui trobar era una manera de passar l’estona, fins a autèntics professionals de la poesia. Els cançoners recullen les composicions dels trobadors. Les seves composicions literàries i musicals, sovint eren destinades a ser difoses pel cant dels joglars.